การเงินเพื่อชีวิต

การเงินเพื่อชีวิต

การเงินเพื่อชีวิต – ไม่ว่าจะอยู่ในยุค ที่เศรษฐกิจกำลังรุ่งเรือง หรือถดถอยการ วางแผน ทางการเงิน ส่วนบุคคลก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เท่ากัน ไม่ว่าจะมีเงิน ระดับหมื่นบาท หรือร้อยล้านบาท ก็ต้องอาศัยการวางแผนการจัดการ ที่ดีเท่านั้น จึงจะทำให้บุคคลมีความมั่งคั่ง และยังรับประกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเงินออม น้อยคนนักที่จะได้รับการเรียนการสอน เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคล เมื่อเรียนจบ มาทำงาน มีรายได้แล้ว กลับไม่สามารถจัดการด้านการเงิน ของตนเองได้ดีนัก จึงเป็นเรื่องที่คนเราควร แสวงหาความรู้ ด้านนี้ให้มากขึ้นและ มองเห็นความสำคัญ ของการวางแผนการเงิน เพราะบุคคลคือ หน่วยย่อยที่สุดในระบบ การหมุนเวียน ของกระแสเงินสดทั้งระบบ

การลงทุนเป็นเรื่องที่ดี ก็จริงอยู่แต่การลงทุนนั้นก็เต็มไปด้วย ความเสี่ยงมากมาย ที่คุณอาจได้รับ เรื่องของความผันผวน จากการลงทุนสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้ ดังนั้นในการลงทุนใดก็แล้วแต่ จงอย่าลงทุนแบบ เททีเดียวหมดหน้าตัก เพราะ การทำแบบนั้น หากเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องพบเจอกับคำว่า “ผิดพลาด”นั่นอาจหมายถึง การล้มละลาย ได้เลย งานนี้คุณอาจต้องหมดตัวเอาง่ายๆ เพียงเพราะ การตัดสินใจ ที่ผิดพลาดของ ตัวคุณเอง

ในการลงทุนนั้น ทางที่ดีที่สุด ที่คุณควรทำ ก็คือ พยายามอย่าลงทุนด้านเดียว เป็นอันขาด ควรเลือกที่จะลงทุน โดยการนำเอาความโดดเด่นของทรัพย์สิน แต่ละประเภท ออกมามาใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อเป็นการช่วย ตอบโจทย์ เกี่ยวกับเป้าหมาย ทางการเงิน (ไม่ว่าจะเป็นใน ระยะยาว หรือระยะสั้น) ให้ตรงประเด็นมากที่สุด

 

สำหรับเรื่องการวางแผนการเงิน ของแต่ละบุคคลนั้น จะประกอบไปด้วย 5 ส่วนประกอบ อันได้แก่

 1. การวางแผนเพื่อการลงทุน ส่วนนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเงิน ในการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยต้องอยู่ภายใต้ ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนนั้น สามารถยอมรับได้ เพราะการลงทุน ก็มีข้อดีและข้อเสีย คือคุณอาจจะได้เงินพอกพูนขึ้นมา ในเวลาสั้นๆ หรืออาจจะขาดทุนจนล้มละลาย ในเวลาสั้นๆ ได้เหมือนกัน ดังนั้นหากคิดจะลงทุน ก็ต้องวางแผนให้ดี และเตรียมรับมือ กับความเสี่ยงไว้ด้วยเสมอ
 2. การวางแผนเพื่อ การทำประกันชีวิต ส่วนนี้เป็นการวางแผน เพื่อการป้องกันเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ
  ที่อาจเกิดขึ้น และ อาจส่งผลกระทบ ต่อทรัพย์สิน และ ชีวิตของตัวผู้ทำประกัน
 3. การวางแผนสำหรับ วัยเกษียณ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ดำเนินการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในยามที่เราต้องก้าว เข้าสู่วัยเกษียณ เป็นการช่วยให้ ชีวิตของเรา ในยามเกษียณเป็นไปได้ ด้วยดีและ ไม่ลำบาก
 4. การวางแผนเรื่องภาษี ส่วนนี้จะเป็นส่วน ที่ดำเนินการ เพื่อการบริหารจัดการภาษี ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง (ในด้าน ของกฎหมาย) และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตัวคุณเองอย่างเหมาะสม และถูกต้อง นอกจากนี้ก็มีการลดหย่อนภาษี ได้อีกด้วยนะ ขึ้นอยู่กับว่าจะลดหย่อนด้วยวิธีไหนนั่นเอง
 5. การวางแผนด้านมรดก ต่าง ๆ ส่วนนี้จะเป็นการเตรียมการ เพื่อการส่งต่อทรัพย์สิน ของตัวผู้ทำประกันไป ยังบุคคลที่ผู้ประกันนั้น มอบหมายให้เป็น ทายาทสืบทอดมรดกต่อไป (เพื่อให้เป็นไปตามที่ตัวผู้ทำประกัน ต้องการมากที่สุดเท่าที่จะทำได้)

 

รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่เลือกเอา เฉพาะข้อดี ข้อเด่นของการฝากเงินแบบการฝากประจำ (รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีผลตอบแทน ที่อยู่ในช่วงระยะสั้น) และการทำประกันชีวิต (รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีจะเน้นไปในด้านของการคุ้มครอง ชีวิตของผู้ทำประกัน) มาใช้ร่วมกัน โดยมีสิทธิประโยชน์ ที่ผู้ทำจะได้รับ ได้แก่

 

1. รูปแบบการได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 5%/ปี

 • รูปแบบนี้ เป็นการวางแผน เพื่อการลงทุนแบบ ระยะสั้น
 • ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นดอกเบี้ยของเงินฝากประจำ ที่ทำการฝากเป็นระยะเวลา 6 เดือน (โดยมีข้อแม้ว่าผู้ฝากจะต้องฝากเงิน จำนวนขั้นต่ำเป็นเงิน 50,000 บาท)
 • ต้องมีการสมัครส่วนที่เป็น การประกันชีวิตโดยต้องมีค่าเบี้ยประกัน อย่างน้อย 100,000 บาท ขึ้นไป
 • เมื่อทำการฝากเงิน ครบตามกำหนดทางธนาคารจะทำ การโอนเงินส่วนที่เป็นดอกเบี้ย เข้าไปยังบัญชีตามที่ ทางผู้ฝากประสงค์แจ้งไว้อัตโนมัติ โดยมีข้อแม้ว่าบัญชีนั้น จะต้องเป็นบัญชีที่มีชื่อเดียวกันกับ บัญชีฝากประจำ

 

2. รูปแบบการได้เงินคืนในจำนวน 5%

 • เป็นการวางแผน เพื่อการลงทุนแบบระยะสั้น
 • จะได้รับเงินคืนเฉพาะ ในปีแรกที่ทำเท่านั้น (โดยคิดจากค่าเบี้ยประกัน ที่คุณทำการชำระ ในปีแรกนั่นเอง)

 

3. รูปแบบการคุ้มครองชีวิต

 • ส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการวางแผน เพื่อการทำประกันชีวิต เป็นการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ รวมทั้งเป็นการวางแผน เพื่อการจัดการเกี่ยวกับมรดก

 

4. รูปแบบการได้รับสิทธิ์ ลดหย่อนภาษี มากถึง 300000 บาท

 • ส่วนนี้จะเป็นเรื่อง ของการวางแผนเกี่ยวกับภาษี โดยเฉพาะ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ดีพอสมควร

 

5. รูปแบบการ ได้เงินคืนในช่วงที่ อยู่ในปีกรมธรรม์

 • เป็นการวางแผน เพื่อการลงทุน แบบระยะปานกลาง, ระยะยาว
 • รูปแบบนี้ จะเป็นรูปแบบที่ขึ้นอยู่ กับรูปแบบของ กรมธรรม์นั้น ๆ
 • ส่วนนี้จะ ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด

 

 

กลับสู่หน้าหลัก http://visiblecoins.com